Visie

 

Stichting Stulpke de Tussenstap biedt sinds januari 2015 respijtzorg aan, vanuit een algemeen christelijke identiteit,  in de vorm van logeer- en dagopvang aan zorgvragers met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematiek. Hierbij staat de stichting open voor zorgvragers met diverse achtergronden en/of levensbeschouwingen.

De stichting erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt die als grondslag en richtsnoer voor haar ondersteuning. Met de maaltijden wordt er gebeden en gedankt en een verhaal uit de kinderbijbel voorgelezen. Op zondag is er de mogelijkheid om een kerkvrijwilliger naar de plaatselijke kerk te gaan.

De zorg wordt geboden door professionele Hbo-gediplomeerde krachten met een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. Door de gekwalificeerde ondersteuning kan de specifieke zorgvraag beantwoord worden van de zorgvrager. De samenwerkingsdriehoek van zorgvragers, ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en zorgverleners is als aandachtsgebied door alle zorg verweven. Het netwerk van de zorgvrager en vrijwilligers zullen in de ondersteuning betrokken worden.

Voor iedere zorgvrager zal met zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) een ondersteuningsplan geschreven worden, waarin de individuele ondersteuningsbehoefte omschreven wordt, waardoor er zorg op maat geboden kan worden. In de zorgafspraken staat welke zorg er (tijdelijk) overgenomen wordt en op welke ontwikkelingsgebieden er wordt gewerkt aan het behouden of ontwikkelen van vaardigheden.

De kernwaarden in de zorgverlening zijn:

Respect              Zorgvrager centraal              Kleinschalig               Huiselijk              Professioneel              Kwaliteit

 

Stichting Stulpke de Tussenstap is afhankelijk van financiële middelen vanuit de overheid (JeugdWet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg en Persoons Gebonden Budget). Het bestuur en zorgverleners zullen inspelen op de ontwikkelingen en wijzigingen in de wetgeving, waardoor de visie kan worden bijgesteld.