Zorgvragers 

 

Stulpke de Tussenstap is een kleinschalige stichting die zorg en begeleiding biedt aan thuiswonende kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Respijtzorg biedt de mantelzorger ontlasting van de dagelijkse zorg  die de beperking van  de zorgvrager met zich meebrengt. Door het zorgaanbod van Stulpke de Tussenstap kan de zorg en opvoeding van uw zoon/ dochter met regelmaat overgenomen worden door professionals.

 

De zorg wordt geboden aan zorgvragers met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematiek, zoals een stoornis in het autisme spectrum, adhd, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel, visuele of auditieve beperking, lichte lichamelijke beperking of gedragsproblematiek. De leeftijd van de zorgvragers varieert tussen de 6 en 35 jaar.

 

Zorgvragers met een (ernstige) vorm van agressie en/of zorgvragers die niet in een groep kunnen functioneren, kunnen we helaas geen zorg bieden. Voor zorgvragers die volledig rolstoelafhankelijk zijn hebben we niet voldoende faciliteiten.