Stulpke Festijn           vakantie vier je samen!

 

In (school)vakanties (voorjaar, mei, zomer, herfst en kerst)  kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen logeren op het Stulpke. Zij vieren vakantie van maandag tot en met vrijdag in een groep van maximaal 5 zorgvragers. In deze vakantie bieden we in overleg met de zorgvragers een leuk activiteitenprogramma aan. In overleg kan een eigen bijdrage nodig zijn.

Het doel van deze periode is om samen een ontspannen en gezellige vakantie te hebben.

Aan het einde van deze vakantie krijgen alle vakantiegangers een vakantieboekje.

Logeren met het Stulpke Festijn is mogelijk met een beschikking Logeren via de Jeugdwet of Begeleiding (klasse licht, midden of zwaar) via de WMO van één van de Dongemond gemeenten.

Of met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).