Logeeropvang:               leren en ontspannen in een vertrouwd huis

 

 

Zorgvragers logeren in een groep van maximaal 5 zorgvragers onder begeleiding van professionele/gekwalificeerde beroepskrachten.

Logeren is mogelijk in het weekend, in een midweek zonder dagopvang en midweek (voornamelijk schoolvakanties) met dagopvang.

De leeftijd van de zorgvragers ligt ongeveer tussen de 6 en 35 jaar.

In hun individuele ondersteuningsplan staan de afspraken beschreven. De ondersteuning die geboden wordt is gericht op het behouden en ontwikkelen van algemene vaardigheden,  zelfredzaamheid, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Hierbij worden de huisregels en Algemene Voorwaarden in acht genomen.

De zorgverleners werken afzonderlijk van elkaar, waardoor zij met elkaar zorgen voor continuïteit tijdens het gehele logeermoment.

 

Logeeropvang is mogelijk met een beschikking Logeren via de Jeugdwet of Begeleiding (klasse licht, midden of zwaar) via de WMO van één van de Dongemond gemeenten.

Of met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).