Dagopvang:                          samen spelen en leren !

 

 

Dagopvang is mogelijk op zaterdag, woensdagmiddag en in schoolvakanties.

We bieden 1 keer per maand woensdagmiddagopvang aan van 13.00-17.00. uur.

Op zaterdag in de even weken is dagopvang mogelijk van 9.00-13.00 en/of 13.00-17.00 en/of 17.00-21.00. 

U kunt zelf beslissen van hoeveel dagdelen gebruik gemaakt wordt en hoe u de gekregen beschikking wilt inzetten. Hierdoor kan ingespeeld worden op de zorgbehoefte van de zorgvrager en mantelzorger.

Dagopvang wordt ook geboden tijdens schoolvakanties van 9.00-17.00.

Tijdens een dagje op het Stulpke wordt de zorgvrager ondersteund in de sociale omgang met elkaar. In overleg met elkaar wordt de invulling van de dag bepaald. Daarnaast is er aandacht voor het werken aan individuele doelen die in het ondersteuningsplan vermeld staan.

De gezamenlijke activiteiten vinden plaats in een eigen ruimte. De groep bestaat uit maximaal 6 zorgvragers en wordt begeleid door 1 zorgverlener. Daarnaast zal de logeergroep ook in huis aanwezig zijn met een eigen zorgverlener.

 

Dagopvang is mogelijk met een beschikking Dagbesteding Midden via de Jeugdwet van één van de Dongemond gemeenten.                                          Of met een persoonsgebonden budget (PGB) via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).